asamper@icatarragona.com

977 668 414

Contractes

Les tasques d’analitzar, redactar i contemplar totes i cadascuna de les situacions que poden donar-se durant la firma i la vigència d’un contracte (sigui mercantil, bancari, de compravenda d’immobles, d’arrendament..) deu correspondre, sense cap dubte, a un professional que coneixi el terreny.

Oferim la identificació de la modalitat de contracte a usar segons la naturalesa de l’assumpte; preveure i anticipar la resolució de possibles situacions i problemes en el futur; assessorar i redactar tot tipus de contractes privats; i,  impugnar i anular qualsevol tipus de contracte, sempre que així ens ho indiquin.

D’aquesta manera s’estalvia preocupacions i una important pèrdua de temps.