asamper@icatarragona.com

977 668 414

Defectes de construcció

Oferim el servei d’assessorament jurídic en assumptes relacions amb els defectes d’obra o construcció i analitzem tot tipus de responsabilitats civils i contractuals tant de defecte com de contratemps sorgits a l’obra, incompliments contractuals de termini d’entrega, contractistes, subcontractistes, promotors, clients, llicències municipals i/o urbanístiques de construcció i concessió de llicències d’obra.