asamper@icatarragona.com

977 668 414

Reclamació d'impagats

L’existència de morosos és un problema per la majoria de professionals, empresaris i per molts particulars, ja siguin deutes mercantils, contracte incomplerts, factures impagades, indemnitzacions no cobrades, quotes de comunitats pendents, préstecs no retornats.

Si aquest es el seu cas, li proporcionem assistència jurídica per tal de reclamar allò que li correspon.