asamper@icatarragona.com

977 668 414

Herències

L’herència la conformen el conjunt de béns, drets i obligacions que són transmissibles als hereus després de morir una persona.

En aquest moment tan delicat, és necessari realitzar d’una manera àgil i efectiva una sèrie d’accions que ens permetin heretar el patrimoni que ens correspongui de manera adequada i evitar futures incidències.