asamper@icatarragona.com

977 668 414

Lloguers

Assessorem i assumim la direcció lletrada en tot tipus de procediments derivats del lloguer, podent confeccionar i/o revistar tot tipus de contractes de lloguer siguin de vivenda habitual, temporada o local de negoci i revisem la validesa de tot tipus de cartes o Burofax remesos per arrendataris, arrendadors o administradors, evitant així la repercussió o augment de rentes o reparacions que no estiguin ajustats a la llei.